Pieteikšanās

Pieteikšanās dalībai Jelgavas pilsētas svētku tirdziņā

Pieteikšanās dalībai Jelgavas pilsētas svētku tirdziņā no 15. aprīļa

Pirms pieteikuma formas aizpildīšanas lūdzam izlasīt NOLIKUMU.

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Tirdzniecības izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM