Pūtēju orķestru defilē programma

20:45

Pūtēju orķestru defilē programma

Hercoga Jēkaba laukums

20.45 Pūtēju orķestru defilē programma

Izstrādātājs: SOFTIKOM