Pieteikšanās

Pieteikšanās dalībai "Stādu dienas Jelgavā 2020"

9. un 10. maijā, tradicionāli pie Jelgavas pils, notiks “Latvijas Stādu dienas Jelgavā 2020”.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācija atvērta: 

Lielizmēra stādu tirgotāji (augļu koki, dekoratīvie koki, skuju koki, vīnogulāji u.tml.), dārza tehnikas, siltumnīcu, dārza  mājiņu u.tml. tirgotāji no 11. februāra.

Puķu, dārzeņu un mazo dekoratīvo stādu, sēklu,  augsnes uzlabotāju, mazā dārza inventāra u.tml. tirgotāji no 2. marta.

Amatnieki no 2. marta.

Pieteikumu reģistrācija līdz 1. aprīlim, vai kamēr ir brīvas tirdzniecības vietas.

UZMANĪBU!!!!  Pārtikas un ēdināšanas sektorā brīvu vietu nav!

Katras preču sortimenta grupas pirmās piecas  reģistrācijas dienās, vairāku pretendentu gadījumā uz vienu tirdzniecības vietu, priekšroka tiks dota ilggadējam konkrētās tirdzniecības vietas lietotājam (neattiecas uz pārtikas sektora dalībniekiem).

NOLIKUMS

2019 gada vietu plānojums

Uz 6. martu vēl pieejamās brīvās tirdzniecības vietas stādu, dārza inventāra un augsnes uzlabotāju tirgotājiem. 

Pils pagalma vietu plāns (06.03.)

Pils parka vietu plāns (06.03.)

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM