Pieteikšanās tirgotājiem

RUDENS GADATIRGUS “MIĶEĻDIENU GAIDOT”

Hercoga Jēkaba laukumā un skvērs aiz Jelgavas kultūras nama, Jelgavā no 10.00-15.00

Īpaši aicinām pieteikties dārza, rudens ražas un meža velšu tirgotājus (atlaides dalības maksai), savukārt stādu tirgotājiem – pašiem savs placis pilsētas galvenajā laukumā!

Pirms aizpildīt pieteikumu, aicinām rūpīgi iepazīties ar NOLIKUMU

Aizpildot iesniegumu, lūdzam norādīt vēlamās tirdzniecības vietas numuru. Tirdzniecības vietu plāns 

Standarta vietas izmērs 3x3 m. Stādu placim atsevišķa numerācija. Pieejamas arī tirdzniecības vietas 5 m platumā.


Tirgotāji piesakoties dalībai svētkos apņemušies ievērot visas sanitārās prasības un normas ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Piesakoties Dalībai tirgotājs piekrīt, ka var tik veikta personas datu apstrāde. 

* Jelgavas pilsētas pašvaldība sniedz fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu  apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju saskaņā ar normatīvo regulējumu un  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

 

! Iesniegumi tiks reģistrēti iesūtīšanas secībā. Ja Jūsu izvēlētā vieta vairs nebūs pieejama, piedāvāsim tuvāko pieejamo.

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM