Noteikumi

SMILŠU SKULPTŪRU PARKA OFICIĀLIE NOTEIKUMI
 

Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties parka teritorijā, tad, ja tie ievēro noteikumus. Līdz ar atrašanos parka teritorijā apmeklētājs piekrīt ievērot noteikumus, kā arī piekrīt, ka parka atklāšanas pasākumu laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts, un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas. Parka teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 2022. gada 4. un 5. jūnija no pulksten 10.00 līdz 23.00.

Smilšu skulptūru parka teritorijā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist parka teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt atklāšanas pasākumu norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību. Biļešu viltotāji, kā arī tie, kuri iesaistījušies biļešu viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecāki vai pieauguši aizbildņi, kuriem ir derīga parka ieejas biļete.
 


BIĻETES 


Lai apmeklētu Smilšu skulptūru parku atklāšanas dienās, apmeklētājam ir nepieciešama derīga biļete. Derīga biļete ir iegādājama norises vietā (Pasta sala), Jelgavas kultūras nama kasē vai iepriekšpārdošanā "Biļešu Paradīzes" kasēs visā Latvijā vai interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir stingi aizliegta. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. parku iespējams apmeklēt ar derīgu ieejas biļeti. Biļete nedrīkst būt ieplēsta vai kā citādi sabojāta.


NOTEIKUMI PARKA TERITORIJĀ


Ieeja teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos Smilšu parka teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai ieejas biļetei. Ja apmeklētājs vēlas iziet no teritorijas un tās pašas dienas ietvaros atgriezties, tad pie ieejas kontroles ir jāpalūdz īpašs zīmogs, kas tiks uzspiests uz rokas.

 

Teritorijā aizliegts:

 1. Smilšu parka teritorijā ir stingri aizliegts kāpt uz skatuves, kāpt aiz norobežotās teritorijas vai doties aiz nožogojuma.
 2. lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
 3. lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
 4. veikt komercdarbību parka teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot, un nesaņemot atļauju, no organizatoriem;
 5. veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar organizatoru;
 6. apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, - iegādāties alkoholu
 7. ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
 8. ienest priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus utml.).
 9. suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni uzturēties Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā, kur tiek organizēts Smilšu skulptūru parks; (atsaucoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15-5)
 10. 10.Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.737 lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu ir saskaņojami ar pašvaldību.

NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus parka teritorijas pie apsardzes vai organizatoriem nav paredzēta.

 

Organizatori neuzņemas atbildību par:

 1. traumām, kuras apmeklētāji guvuši parka apmeklējuma laikā;
 2. personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām parka teritorijā neienest un neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;
 3. Smilšu parka teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
 4. organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;

 

Organizatoriem ir tiesības:

 1. bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Smilšu parka atklāšanas dienu programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
 2. neielaist parka teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt pasākuma norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
 3. organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus apmeklētājus.
   

Apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar Smilšu parka norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikums, bet ir izziņoti Smilšu parka atklāšanas dienu laikā. Ja apmeklētājs neievēro fparka noteikumus vai jebkurus citus organizatoru norādījumus un rīkojumus, organizatoram ir tiesības apmeklētāju izraidīt no parka teritorijas. Līdz ar atrašanos pasākuma norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot noteikumus, kā arī piekrīt, ka pasākuma norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.


Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie Smilšu skulptūru parka darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt.
NB! Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt dabu!

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM