Covid -19 Drošības pasākumi

AMATNIEKU GADATIRGUS - JELGAVAI 756

NOTEIKUMI tirgus apmeklētājiem 


  • Tirgus teritorijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Tirgus teritorijā jāievēro 2 metru distance.
  • Apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi. 
  • Mutes un deguna aizsegi jālieto pareizi – aizsedzot muti un degunu, kā arī pirms tā uzlikšanas jānomazgā vai jādezinficē rokas.
  • Persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedz degunu un muti), netiek ielaista tirgus norises vietā.
  • Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
  • Tirgu drīkst apmeklēt vienatnē, izņemot kopā ar bērnu līdz 12 gadu vecumam vai asistentu, ja nepieciešama viņa palīdzība.
  • Apmeklētāji un dalībnieki tiek aicināti izmantot nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni “Apturi Covid”.

Prezentācija1.png

TERITORIJAS PLĀNS


Nr.

Sektors

Vietas nosaukums

1.

L sektors

Hercoga Jēkaba laukums

2.

E sektors

Hercoga Jēkaba laukuma zaļā zona

3.

G sektors

Kr. Barona iela posmā gar restorānu “Parks” un Hercoga Jēkaba laukums

4.

D sektors

Kr. Barona iela posmā gar Jelgavas Kultūras namu

5.

A sektors

Aiz Jelgavas Kultūras nama

6.

B sektors

Skvēra aiz Jelgavas kultūras nam priekšpuse

7.

C sektors

Skvēra aiz Jelgavas kultūras nama aizmugure

Tirgus_shema-2021-page-001.jpg

Palielināt attēlu

Atbildīgie par COVID-19 noteikumu  ievērošanu teritorijā


Sestdien, 29. maijā

Sektors

7.00-11.30

11.30-16.00

A sektors

R. Brasle 26525350

R. Brasle 26525350

B sektors

A. Rakicka 26888180

A. Rakicka 26888180

C sektors

B. Stone 26222242

S. Feldmane 26719057

D sektors

I. Kalniņa 26195953

M. Tauriņa 26996878

E sektors

I. Gabaliņa 28828766

I. Paeglīte 26032264

L sektors

A. Rubens 29541741

A. Rubens 29541741

G sektors

E. Zukure  29732320

I. Kalniņa 26075415

Izstrādātājs: SOFTIKOM