Pieteikšanās

Amatnieku pieteikšanās Latvijas mazākumtautību festivālam 2021

Sākusies pieteikšanās dalībai amatnieku gadatirgum Latvijas Mazākumtautību festivālā “Zeme zied”, kas plānots šī gada 14.augustā, Jelgavā. Tirgotāju pieteikšanās līdz 20. jūlijam.

Festivālu rīko Kultūras ministrija un Jelgavas pilsēta sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu un mudinātu mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē.

Festivāla nosaukums “Zeme zied”   ietver  ne tikai konkrētu  dabas izpausmi – ziedēšanu. Tas simbolizē un ietver sevī domu par ekoloģiski tīru vidi, par dabai draudzīgu ikdienu, sadzīvi, saimniekošanu un ražošanu. Katrai tautai ir savas kultūras un sadzīves tradīcijas, kas  veidojušās gadsimtiem ilgi ietekmējoties tieši no apkārtējās vides un  tuvumā esošajiem un pieejamajiem resursiem. Pieņemot, ka katrs cilvēks arī ir kā zieds uz zemes, katra indivīda garīgā un fiziskā veselība ir atkarīga no viņa prasmes dzīvot saskaņā ar dabas likumiem. Latvijas mazākumtautību festivāla ietvaros organizētajā Gadatirgū par idejisko pamatojumu organizators noteicis divus kritērijus:

Produkcijas ražošanas un izejvielu atbilstība noteikumam ekoloģisks produkts tiks uzskatīts par priekšrocību;

Specializācija uz dažādu tautu tradicionālo mākslu un amatniecību.

Gadatirgus norises laiks ir 2021.gada 14. augusts no pulksten 10:00 līdz 20:00. Gadatirgus norises vieta ir Jelgavas pilsēta (Hercoga Jēkaba laukums, Skvērs aiz Kultūras nama). Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju, Gadatirgus rīkotāji patur tiesības to pārcelt, atcelt vai mainīt tā norises formu.

Vairāk informācija NOLIKUMĀ. 

Pieteikšanās līdz 20. jūlijam.

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs

Iegādājies biļeti

Izstrādātājs: SOFTIKOM