Piesardzības pasākumi

Piesardzības pasākumu plāns distancēšanās nodrošināšanai 21. Vispārējo Latvijas Piena, Maizes un Medus svētku, 19. Piena paku laivu regates, Latvijas novadu Siera dienām

 

 1. Tirdzniecības vietās, kurās tiks veikta tirdzniecība katram tirgotājam būs jānodrošina dezinfekcijas līdzekļa pieejamība gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem;
 2. Starp tirdzniecības vietām potenciālo pircēju drūzmēšanos novērsīs ar barjeru nožogojumu;
 3. Distancēšanās principu ievērošanai tirdzniecības zonas ir sadalītas divās daļās;
 4. Produktu degustāciju komersanti drīkstēs organizēt ar individuālu produktu izsniegšanu- nav atļauts pasniegt produktus no koplietošanai pieejamiem traukiem;
 5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina galdu dezinfekcija, tīrība un kārtība iedalītajā ēdināšanas sektorā;
 6. Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes komersanti katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
 7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Kultūra’’ 20. Vispārējo Latvijas Piena, Maizes un Medus svētku, 18. Piena paku laivu regates, Latvijas novadu Siera dienas tirdzniecības un izklaides aktivitāšu sektoru nolikums ar kuru iepazīstas katrs komersants ir informēts, ka uzņemas pilnu atbildību par sanitāro un higiēnas normu un visu citu obligāto normatīvo aktu prasību ievērošanu, kas saistītas ar tā darbību, izbraukuma tirdzniecību tirdzniecības vietā, tai skaitā COVID – 19 drošības pasākumu ievērošanu;
 8. 20. Vispārējo Latvijas Piena, Maizes un Medus svētku, 18. Piena paku laivu regate, Latvijas novadu Siera diena norises teritorija tiks sadalīta četrās pasākumu zonas (turpmāk visas kopā tekstā minētas – Pasākuma vieta);
 9. Pasākuma vietā tiks nodrošināts, ka teritorijā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises platība un infrastruktūra;
 10. Katrā Pasākuma vietā būs izvietotas norādes, ka ir jāievēro divu metru fiziska distance, brīdinājumu, ka Pasākuma vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī higiēnas normu prasību ievērošanas principus, kas tiks atskaņots arī ar atkārtotības principu audio ierakstā Pasākuma vietās;
 11. JPPI “Kultūra” sadarbībā ar SIA “Zemgales EKO” papildus Pasākuma vietās nodrošinās pasākuma apmeklētājiem papildus roku mazgāšanu, to dezinfekciju, kā arī virsmu, rokturu un durvju dezinfekciju;
 12. Informatīvo zīmju par distancēšanās prasību ievērošanu, un citu informatīvo plakātu novietojums, tai skaitā mobilo roku mazgātāju un tualešu novietojums tiks atspoguļots grafiskā plānā;
 13. Lai novērstu iespējamu pasākuma apmeklētāju drūzmēšanos pie labierīcībām, pie tām tiks izvietotas informatīvas zīmes par 2 metru distances ievērošanas prasībām;
 14. Katrā Pasākuma vietā būs publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu;
 15. Ierobežojot pulcēšanās iespējamību Pasta salā tiks organizēts LED ekrāns ar tiešraides translācijas nodrošinājumu;
 16. Pasākuma vietas darbības laiks tiks organizēti līdz plkst 24:00.
Izstrādātājs: SOFTIKOM