Pieteikšanās Piena, Maizes un Medus svētkiem

Pieteikšanās tirgotājiem beigusies!

Informācija par organizatoriskajiem jautājumiem un tirdzniecības noteikumiem NOLIKUMĀ.  

Tirdzniecības vietu zonējums apskatāms ŠEIT 

Tirgotāji piesakoties dalībai svētkos apņemušies ievērot visas sanitārās prasības un normas ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Piesakoties Dalībai tirgotājs piekrīt, ka var tik veikta personas datu apstrāde. 

* Jelgavas pilsētas pašvaldība sniedz fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu  apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju saskaņā ar normatīvo regulējumu un  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM