Pieteikšanās tirgotājiem

RUDENS GADATIRGUS “MIĶEĻDIENU GAIDOT”

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

BRĪVU TIRDZNIECĪBAS VIETU NAV!

Hercoga Jēkaba laukumā un skvērs pie Jelgavas kultūras nama, Jelgavā no 10.00-15.00

NOLIKUMS

Tirdzniecības vietu plāns 


Tirgotāji piesakoties dalībai svētkos apņemušies ievērot visas sanitārās prasības un normas ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM