Pieteikšanās tirgotājiem

RUDENS RAŽAS UN STĀDU GADATIRGUS

PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES

25. septembrī no pulksten 10 līdz 15 - Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz Jelgavas kultūras nama.

NOLIKUMS.


Tirgotāji piesakoties dalībai svētkos apņemas ievērot visas sanitārās prasības un normas, ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Izstrādātājs: SOFTIKOM