Pieteikšanās tirgotājiem

RUDENS RAŽAS UN STĀDU GADATIRGUS

Ja pirmās salnas vēl nebūs iekrāsojušas koku lapas – padarīsim rudeni krāsainu ar pašu gādātām rudens veltēm un amatnieku darinājumiem.

Aicinām tirgotājus un amatniekus pieteikt dalību rudens ražas un stādu gadatirgum!

25. septembrī no pulksten 10 līdz 15 - Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā un skvērā aiz Jelgavas kultūras nama.

Tirdzniecības vietu iekārtošana no plkst. 8.00 līdz plkst.9.30.

Pieteikšanās līdz 16. septembrim. 

Īpaši aicinām pieteikties rudenī stādāmo stādu tirgotājus, dārzeņu un augļu pārstrādātājus- žāvējumu, kaltējumu, konservējumu tirgotājus, svaigo dārzeņu, ogu, augļu un citu rudens velšu tirgotājus un medus tirgotājus. Aicinām pieteikt dalību arī amatniekus

Pirms aizpildīt pieteikuma veidlapu, lūdzu iepazīties ar NOLIKUMU.


Tirgotāji piesakoties dalībai svētkos apņemas ievērot visas sanitārās prasības un normas, ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Aizpilda tikai alkohola tirgotājs
Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Izmēru norādīt metros.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Izstrādātājs: SOFTIKOM